Tarnowska Organizacja Turystyczna otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku, na realizację projektu pn. „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza”. W ramach tego zadania po raz pierwszy zostaną podjęte na szeroką skalę innowacyjne działania związane z sieciowaniem marek terytorialnych w oparciu o działające winnice i ich ofertę turystyczną. Przy realizacji zadania zaplanowano przygotowanie koncepcji strategii dla rozwoju turystyki winnej obszaru Pogórza, Małopolski, tudzież Polski południowej rozumianej jako zsieciowanie – winnic – funkcjonujących odrębnie turystycznych marek terytorialnych. Dodatkowo zostanie podjęta próba wprowadzenia na rynek zsieciowanego produktu turystycznego, zbudowanego w oparciu o lokalne marki turystyczne na bazie tradycji winiarskich w Polsce, tzw. Enoturystyka.

 

Więcej: http://www.magazynwiniarski.pl/enoturystyka/enotarnowskie-promuje-winiarstwo/