W Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej, jako nowej marki turystycznej Pogórza”. Tarnowska Organizacja Turystyczna Pozyskała środki na jego realizację z Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r.

W programie konferencji zaplanowano serię wykładów i prezentacji dotyczących enoturystyki w kontekście potencjału Pogórza. Rozpoczęła się ona prezentacją spotu promocyjnego, który został wyprodukowany w ramach projektu. Zakończyła zaś prezentacją dokumentu Strategia turystyki winiarskiej, jako nowej marki turystyki Pogórza.

Więcej: http://www.tarnow.net.pl/articles/s/i/233214#Enoturystyka-nową-marką-Pogórza