Pierwsze z miejsc postojowych zlokalizowane jest przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, bezpośrednio przy powiatowej trasie rowerowej – o nazwie EnoVelo, nawiązującej do ENOturystyka w regionie Pogórza, dotyczącej między innymi Pleśnieńskiego Bachusa i Wielkich Tarnowskich Dionizji, a drugie na terenie przyległym do budynku wielofunkcyjnego w Bielczy.

– Zgodnie z harmonogramem działań, w przyszłym roku wykonane zostanie na terenie gminy Borzęcin oznakowanie tabliczkami kierunkowymi 18 kilometrów trasy rowerowej biegnącej drogami gminnymi od strony Gminy Szczurowa przez Wisowatki i Borzęcin (drogi na obwałowaniach przeciwpowodziowych) oraz od Borzęcina-Granic drogą powiatową przez Bielczę w stronę Wokowic, gdzie połączy się z trasą międzynarodową EuroVelo – informuje Franciszek Siudut, koordynator w Urzędzie Gminy Borzęcin.

W ramach realizacji projektu zaplanowano również szereg działań promocyjnych, takich jak m.in.: stworzenie nowoczesnego portalu internetowego, uruchomienie kanałów informacyjnych w social media, wprowadzenie na rynek programów i aplikacji mobilnych, wydanie publikacji, map rowerowych i przewodników turystycznych.

Koszt realizowanych zadań na terenie gminy Borzęcin zamyka się kwotą 140 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 87 tysięcy 402 złote. Zadanie realizowane jest w partnerstwie gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Miasto Tarnów oraz powiatów: brzeskiego i dąbrowskiego, a jego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.

 

Więcej: https://www.borzecin.pl/component/content/article/76-aktualnosci-strona-glowna/10995-inwestycje-turystyczne.html