W Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej, jako nowej marki turystycznej Pogórza”. Tarnowska Organizacja Turystyczna Pozyskała środki na jego realizację z Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r.

W programie konferencji zaplanowano serię wykładów i prezentacji dotyczących enoturystyki w kontekście potencjału Pogórza. Rozpoczęła się ona prezentacją spotu promocyjnego, który został wyprodukowany w ramach projektu. Zakończyła zaś prezentacją dokumentu Strategia turystyki winiarskiej, jako nowej marki turystyki Pogórza.

Projekt „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej, jako nowej marki turystycznej Pogórza” składał się z całej serii wydarzeń, spotkań i szkoleń, które realizowane były od kwietnia do listopada bieżącego roku, a których głównym celem była promocja potencjału enoturystycznego regionu tarnowskiego. 

Więcej: http://tarnus.pl/?page=artykul&id=15488