Deklaracja dostępności

Tarnowska Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.enotarnowskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– Serwis zawiera dokumenty w formacie PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów.
– Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących.
– Nie wszystkie pliki audio posiadają transkrypcję tekstową.
– Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.

Z wyłączeniem:

– Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez stowarzyszenie.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skip to content