Enomeleks

Enomeleksem po Tarnowie i regionie

  Regulamin przejazdu:
  • Organizatorem przejazdu jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, na której zlecenie Usługę wykonuje MPK Tarnów sp. z o.o.
  • W czasie przejazdu osoby korzystające z Usługi zobowiązane są siedzieć równomiernie na siedziskach i trzymać się poręczy, zakazane jest balansowanie, wychylanie lub wystawianie części ciała poza pojazd.
  • Osoby korzystające z Usługi zobowiązane są stosować się do zaleceń kierowcy.
  • Osoby korzystające z Usługi są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania ogólnego Regulaminu MPK Tarnów sp. z o.o.
  • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przejeździe wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów – dotyczy przejazdów po Tarnowie. Z przejazdów na winnice mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
  • Kierowca pojazdu może odmówić wpuszczenia uczestnika do pojazdu.
  • Uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność.
  • Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie trwania przejazdu.
  • Udział w przejeździe jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez Tarnowską Organizację Turystyczną oraz podmioty współpracujące.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany godziny kursu o czym wcześniej poinformuje uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy kursu.
Skip to content