Enomeleks

Enomeleksem po Tarnowie i regionie

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem najnowszym projektem „Enomeleksem po Tarnowie i regionie” Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami: Tarnowskim Centrum Informacji oraz Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach zapraszają na wrześniowe wycieczki złotym „elektrykiem” po Tarnowie i regionie. Tym razem oprócz Tarnowa zwiedzać będziemy najważniejsze atrakcje i winnice w gminie Ryglice.

Enomeleksem na winnice 

Kursy do Ryglic zaplanowaliśmy w każdą sobotę i niedzielę września (ostatni kurs 1 października) o godz. 9.00 spod tarnowskiego dworca kolejowego. Wyjazd trwa około 4 h (zwiedzanie) + dojazd. Podczas wyjazdu możliwe będą odpłatne degustacje.

UWAGA! Na te przejazdy obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się na adres mailowy meleks@lot.tarnow.pl. Należy wskazać konkretny dzień i godzinę, a także liczbę osób (maksymalnie 2 osoby). Ze względu na tematykę, przejazdy te dedykowane są tylko dla osób pełnoletnich. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na dany dzień i godzinę dostaną zwrotne potwierdzenie, najpóźniej w piątek tuż przed wyjazdem.

Enomeleksem po Tarnowie 

Również w każdą sobotę i niedzielę września (ostatni kurs 1 października) chętnych zapraszamy do zwiedzania Tarnowa. Wyjazd z Rynku, sprzed Tarnowskiego Centrum Informacji o godz. 16.00. Wycieczka trwa do 2 h.

UWAGA! Na te przejazdy NIE obowiązują wcześniejsze zapisy. Od 15.30 w biurze TCI wydawane będą bezpłatne bilety.

  Regulamin przejazdu:
  • Organizatorem przejazdu jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, na której zlecenie Usługę wykonuje MPK Tarnów sp. z o.o.
  • W czasie przejazdu osoby korzystające z Usługi zobowiązane są siedzieć równomiernie na siedziskach i trzymać się poręczy, zakazane jest balansowanie, wychylanie lub wystawianie części ciała poza pojazd.
  • Osoby korzystające z Usługi zobowiązane są stosować się do zaleceń kierowcy.
  • Osoby korzystające z Usługi są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania ogólnego Regulaminu MPK Tarnów sp. z o.o.
  • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przejeździe wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
  • Kierowca pojazdu może odmówić wpuszczenia uczestnika do pojazdu.
  • Uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność.
  • Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie trwania przejazdu.
  • Udział w przejeździe jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez Tarnowską Organizację Turystyczną oraz podmioty współpracujące.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany godziny kursu o czym wcześniej poinformuje uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy kursu.
Skip to content